Ostatní úklidové práce

čištění koberců

čištění koberců

Odstraňování a čištění skvrn z koberců

Cílem je odstranění skvrn a znečištění od vylitých tekutin a uvedení koberce do původního stavu.

Čištění koberců pomocí padu

Cílem je vyčistit velmi zatížená místa před celkovým čištěním nebo obnovit barvy, a tím prodloužit dobu mezi celkovým čištěním.

Čištění koberců suchou pěnou

Cílem je vyčištění zažrané špíny a odstranění prachových částic ze struktury koberce. Jde o nejhlubší a základní čištění koberců.

Čištění koberců suchou pěnou pomocí pěnového generátoru

Cílem je vyčištění zažrané špíny a odstranění prachových částic ze struktury koberce. Jde o nejhlubší a základní čištění koberců.

Čištění koberců praním extraktorem

Cílem je udržovací čištění koberce, zbavení nečistot a celkové oživení barevnosti. Není vhodné na čištění koberců z přírodních vláken.

Čištění koberců práškem/granulemi

Cílem je udržovací čištění koberců na místech, kde nelze na koberec použít extraktor nebo pěnu s bonet mopem. Vhodný postup i pro koberce z přírodních vláken.

čištění a údržba podlah

Impregnace

Po hloubkovém vymytí je vhodné jednorázově provést impregnace materiálu. Dojde k uzavření mikropórů a kapilár materiálu, což zaručuje maximální ochranu materiálu před vnikající vlkostí a špínou. Impregnace by měly být paropropustné a dovolovat materiálu “dýchat”. Impregnací nikdy nedosáhnete vysokého lesku.
Impregnace jsou vhodné na všechny druhy kamene a ne zcela uzavřené keramiky. Nejsou vhodné na vysoce glazované keramiky a na PVC a linolea.

Vyplňovač pórů

Jedná se o ochranu povrchu, která zajistí uzavření pórů a jejich celkové zalití, ale nedochází k nanesení povrchové vrstvy. Vyplňovače pórů by měly být paropropustné a dovolovat materiálu “dýchat”. Vyplňovačem nikdy nedosáhnete vysokého, ale pouze tzv. hedvábného lesku.
Jsou vhodné na kameninu, kámen i neglazovanou dlažbu. Nejsou vhodné na vysoce glazované keramiky a na PVC a linolea.

Krystalizace

U mramorových a vápencových podlah je vhodné obnovovat povrch krystalizací kde dochází při renovaci lesku ke zpevnění povrchu a jeho protiskluznosti. Krystalizace dosáhne přirozeného teplého lesku povrchu. Tato krystalizace se vyznačuje podstatně vyšší pevností a méně výrazným leskem. Neměla by se dělat častěji než 1 x za rok.
Tato údržba se nedá dělat na jiných než vápencových a mramorových površích.

Mokrá krystalizace

Pokud zákazník vyžaduje vysoký lesk tak se používá tento typ ve formě prášku. Tato krystalizace se vyznačuje vysokým leskem s menším vytvrzením povrchu. Dá se použít i jako renovace v průběhu roku po klasické krystalizaci.

Existují tři druhy vosků, a to metalické, polymerové a přírodní. Metalické (kovové) a polymerové vosky ( disperze) jsou vhodné na ochranu PVC a všech druhů linoleí. Vytvoří nepropustnou a neprodyšnou vrstvu. Není vhodné tyto vosky používat na kamenné a keramické povrchy. Dlažby ošetřené polymerními a metalickými vosky většinou neprodyšně uzavírají povrch materiálu, dlažba nemá možnost „dýchat“ a dochází k tvorbě bakterií a plísní v podloží materiálu, navíc každý měkký kámen podléhá velmi mírnému, přirozenému zvětrávání a uzavřením jeho povrchu, či nepřirozeným zpevněním vrchních částic dochází k porušení kamene v celých vrchních krustách. Zejména nevhodné je voskování těmito vosky mramorových nebo vápencových povrchů.
Přírodní vosky se používají především jako základní ochranná vrstva buď neošetřených dřevěných podlah nebo jako
ochrana lakovaných parket a laminátových podlah.

čištění žaluzií

čištění žaluziíČištění vertikálních žaluzií na profesionální úrovni, na speciální čistící lince, kde se každá lamela pere, odsává, čistí, suší a antistaticky upravuje, stále v napnutém stavu, čímž se prodlužuje i její životnost. Odpadá tím riziko znehodnocení tak citlivého materiálu, jakým lamely bezesporu jsou, např. třepení okrajů, deformace nebo pomačkání, k čemuž může dojít při běžném čištění (např. ultrazvukem). Samozřejmě, čištění lamel je touto metodou výrazně kvalitnější a 100% zbaví lamelu všech nečistot, nikotinu, hloubkového prachu, roztočů, popř. skvrn. Lamely nakonec procházejí optickou kontrolou na prosvětlovací stolici. Z estetického, ale i ze zdravotního hlediska je doporučená perioda čištění 1-krát za 24 měsíců. Doba určená k demontáži a montáži lamel je ohleduplně řešena zkušenými pracovníky a podle místních podmínek zkrácena na minimum. Cena za vyčištění žaluzie, včetně demontáže a zpětné montáže se pohybuje mezi 120,-Kč a 160,-Kč za 1 m2, podle míry znečištění a místních podmínek.

čistění a údržba křišťálových lustrů

čištění lustrů
Majitelům křišťálových lustrů nabízíme čištění a údržbu křišťálových lustrů na vysoké úrovni.

Čištění provádíme pomocí specializované chemie ručním způsobem, který nezanechává skvrny na skleněných ani ostatních dílech vašeho lustru. Svítidla čistíme přímo na místě bez nutnosti demontáže. Přístup zajišťujeme s využitím štaflí, žebříků, lešení, el.mobilních plošin, popř. práce horolezeckou technikou, kterou provádějí úklidoví specialisté s příslušným oprávněním pro práci ve výšce. Před čištěním každého lustru zajistíme velmi pečlivě prostory pod ním krycí folií.

Údržbou se rozumí doplnění chybějících nebo poškozených dílů, oprava ramínek nebo komplexní oprava Vašeho lustru. Jsme schopni doplnit chybějící části lustrů, které se již nevyrábí, a vyrobit je na zakázku podle poškozeného dílu nebo odpovídající fotografie. Nová nebo opravená ramínka uvedeme (v případě zájmu) do stavu, aby odpovídaly stáří a barvě ostatních stávajících ramínek, které na lustru zůstaly. Poslední možností je celý lustr demontovat a provést kompletní rekonstrukci na dílně vč.vyčištění.

prevence a odstraňování graffiti

Odstranění graffitů

Postup práce a druh výrobku potřebného k odstranění graffiti záleží na charakteru znečištěného povrchu,způsobu znečištění a skutečnosti zda byla na povrch před znečištěním graffiti aplikována Anti Graffiti ochranná vrstva. Z povrchů na které byla již aplikována ochranná vrstva jsou graffiti odstraněny podstatně šetrněji a levněji.Z povrchů na které nebyla aplikována ochranná vrstva se graffiti odstraňuje i pomocí chemie a odstranění je podstatně složitější,dražší a někdy (hlavně ze savých a pórovitých povrchů) není ani 100%. Graffiti odstraňovače se aplikují malířským štětcem nebo postřikem . Přípravky se nechají působit na povrchu, dokud se malby nerozpustí. Rozpuštěné graffiti se smyjí horkou tlakovou vodou.

Aplikace Anti Graffiti ochranné vrstvy (prevence graffitů)

Anti graffiti ochranné povlaky jsou speciálně vyvinuté bezbarvé vrstvy, které se aplikují na povrch a chrání ho před nasáknutím od graffiti, ale i znečištěním ostatní nečistotou. Povlaky efektivně zabraňují vniknutí graffitů do chráněného povrchu, a tudíž je jejich odstranění snadné a méně nákladné. Aplikace se provádí na čistém povrchu ve dvou vrstvách. Po aplikaci ochranné vrstvy jsou graffiti odstraňovány pouze horkou vodou. Životnost ochranných povlaků je 5 až 7 let.

návrhy, realizace a údržby zahrad

zahrady3 zahrady1 zahrady2Podklady pro zpracování návrhu

 • úvodní konsultace s průzkumem terénu
 • zaměření pozemku a staveb
 • zaměření a určení stávajících dřevin
 • půdní sondy
 • fotodokumentace

Návrh zahrady

 • studie drobné architektury v rozsahu (zpevněné plochy, altány, pergoly,vodní díla, ploty, apod.)
 • studie nových výsadeb a sadovnická kompozice
 • konsultace studie se zákazníkem a seznámení s jednotlivými rostlinami
 • návrh zahrady k realizaci
 • specifikace dodávek zeleně a prací s nimi souvisejících
 • plán následující údržby

Realizace

 • odplevelení pozemku
 • odstranění nevhodných dřevin
 • prořezávky a případné asanace stávajících dřevin
 • obdělání půdy s případným doplněním nebo přilepšením
 • odstranění kamene a případné suti z pozemku
 • vytyčení zpevněných ploch a výsadeb
 • založení zpevněných ploch a jiné drobné architektury
 • usazení balvanů, šlapáků apod.
 • založení a výsadba dřevin a bylin
 • zakotvení dřevin a povýsadbový řez
 • mulčování drcenou kůrou
 • založení travnatých ploch včetně ohumusování
 • první seč travnatých ploch (zdarma)

Údržba

 • seče, hnojení a provzdušnění travnatých ploch spojené s pískováním
 • zastřižení okrajů travnatých ploch
 • provedení tvarovacích, výchovných a zmlazovacích řezů dřevin
 • odstranění suchých a poškozených částí rostlin
 • odstranění plevele a navátého listí z výsadeb
 • odstranění nečistot ze zpevněných ploch
 • přemulčování okrajů sousedících s travnatou plochou a případné přemulčování v ploše

Dále provádíme

 • úklid zdevastovaných zahrad (pozemků)
 • kácení stromů
havarijní služba

Firmám kterým v provozu hrozí “úklidová havárie” nabízíme nonstop telefonní havarijní linku. Na této lince je přítomen mistr výjezdové skupiny a v případě úklidové havárie zajistí výjezd v co nejkratším termínu. Telefonní linka je k dispozici ve dne i v noci o víkendech i svátcích nonstop.

Skládá se ze dvou telefonních čísel:

 • telefon číslo 1: Havarijní linka
 • telefon číslo 2: Použijte v případě poruchy telefonního čísla 1

Havarijní telefonní čísla sdělíme v případě zájmu při osobním jednání, s upřesněním typů havarií.

úklid domácností

mytí oken v panelových domech

 • byt 1+1 = 320,- Kč se šroubováním || 250,- Kč bez šroubování
 • byt 2+1 = 420,- Kč se šroubováním || 300,- Kč bez šroubování
 • byt 3+1 = 500,- Kč se šroubováním || 350,- Kč bez šroubování
 • byt 4+1 = 550,- Kč se šroubováním || 400,- Kč bez šroubování
 • byt 5+1 = 600,- Kč se šroubováním || 450,- Kč bez šroubování
 • čištění koberců extr. metodou = 10,- Kč m2
 • mytí oken v rodinných domech smluvní cenou odpovídající mytí oken v bytech panelových domů
 • úklidové práce po řemeslnících
ostatní úklidové práce

Dále nabízíme

 • generální úklidy kuchyní, jídelen a výroben v potravinářském průmyslu pomocí parního stroje (výsledkem jsou 100% sterilní očištěné plochy)
 • čištění knih v knihovnách a depozitářích
 • komplexní služby v oblasti deratizace a desinfekce
 • čištění a úklid interiérů aut
 • komplexní úklid po stavbě či rekonstrukci
 • odklízení suti
 • úklid a čištění sklepních či půdních prostor
 • ochranné fasádní nátěry proti hmyzu (zabraňuje znečištění fasády pavučinami apod)
 • ostraňování sněhu ze střech

Kontaktujte nás